Privacyverklaring

Stichting Grace respecteert uw privacy en de rechten om uw persoonsgegevens te controleren. Stichting Grace slaat uw persoonsgegevens op in een beveiligde database bij derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de met Stichting Grace afgesproken dienstverlening. Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doelen en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Grace verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres 

In uw account van Stichting Grace vindt u, naast uw persoonlijke gegevens, ook de mogelijkheid om een aanvraag te starten. Alle informatie die u aan ons stuurt via het digitale aanvraagformulier wordt opgeslagen in onze beveiligde database bij derden. Ook de tussentijds opgeslagen en definitief ingediende en afgehandelde aanvragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Grace verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om een account aan te maken waarmee u een aanvraag in kunt dienen via het digitale aanvraagformulier;
  • Om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen over uw ingediende aanvraag en/of de evaluatie van uw aanvraag en om eventuele wijzigingen door te kunnen geven;
  • Voor het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website, zodat u gemakkelijk de informatie kunt vinden die u zoekt;
  • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Grace bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Grace verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Grace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van Stichting Grace worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt (zogenaamde technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy). Deze gegevens zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Grace gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Grace en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar een ander, door u genoemd persoon, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@stichtinggrace.nl. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Grace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Grace maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Grace via secretariaat@stichtinggrace.nl.

Stichting Grace is als volgt te bereiken:
Secretariaat@stichtinggrace.nl
Uitgevoerd door Schipperaccountants.nl
Telefoon: 0166-603737

KvK nummer 22042738 
RSIN nummer 807074275
ANBI-status per 1 januari 2008

De Stichting is aangesloten bij de FIN (de Vereniging van Fondsen in Nederland) en voldoet aan de gedragscode voor FIN leden.